Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
5090
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Καβαρνός, Κωνσταντῖνος
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Βιβλιογραφία: Bergson, Henri
Τίτλος:
A dialogue between Bergson, Aristotle and Philologos
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Cambridge, Massachusetts
Ἔτος Ἔκδοσης:
1949
Ἀριθμὸς Σελίδων:
60 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας [: History of Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΑΒ Κ 01-5047