Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
4729
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Θεοδωρακόπουλος, Ἰωάννης Ν.
Τίτλος:
Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ ἡ Διεθνὴς Ἀκαδημαϊκὴ Ἕνωση
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
Τόμος:
48
Τόπος:
Ἐν Ἀθήναις
Ἔτος:
1973
Ἔτος Ἔκδοσης:
1973
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 160-177
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Λόγοι (Orationes) [: Orations (Orationes)]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΘΕΟ 03-9168