Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
4554
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἐλευθερόπουλος, Ἁβροτέλης
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Τίτλος:
Weber das Verhältnis zwischen Platons u. Kants Erkenntnistheorie
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Διδακτορικὲς Διατριβὲς
Τόπος Ἔκδοσης:
Zürich - Uster
Ἐκδόσεις:
Buchdruckerei Gebr. Frey
Ἔτος Ἔκδοσης:
1896
Ἀριθμὸς Σελίδων:
32 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
18ος αἰώνας 1750 - 1799
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΛΕΥ 01-5852