Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
4241
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Bezdechi, St.
Τίτλος:
Symbolisme erotique dans les Dionysiaques de Νonnos
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μέρος Συλλογῆς - Τόμου - Λῆμμα Ἐγκυκλοπαίδειας-Λεξικοῦ
Μέρος Τόμου:
Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄
Ἐν Ἀθήναις
Τύποις “Πυρσοῦ”
1940
Ἔτος Ἔκδοσης:
1940
Τόμος:
Τόμος Α΄
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 379-396
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ψυχολογία [: Psychology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΟΡ 03-8859