Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
39443
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Wilson, Renate
Τίτλος:
Early Μodern Diasporas and their Encounters in the Ottoman Empire
Ὑπότιτλος:
Greeks, German Pietists, and the Society for Promoting Christian Knowledge
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
2003
Συνέδριο:
Πρακτικὰ Συμποσίου
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἀλέξανδρος Ἑλλάδιος ὁ Λαρισαῖος - Alexander Helladius the Larissaean
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Λάρισα
Ἔτος Ἔκδοσης:
2003
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 181-194
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
17ος αἰώνας 1650 - 1699
18ος αἰώνας 1700 - 1749
21ος αἰώνας
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22090 Η