Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
39141
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Hartnett, Richard
Τίτλος:
Kairos and bian
Ὑπότιτλος:
Comparative conceptualization of rhetoric in classical Greek and China
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
2002
Συνέδριο:
Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I)
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου
Ἔτος Ἔκδοσης:
2002
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ.57-72
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
21ος αἰώνας
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22081 Ε