Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
39140
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Gonzalez, Francisco J.
Βιβλιογραφία: Σωκράτης
Τίτλος:
Conversing about virtue every day
Ὑπότιτλος:
Socratic communication as end, not means
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
2002
Συνέδριο:
Proceedings of the Thirteenth International Conference on Greek Philosophy
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ρητορική, Ἐπικοινωνία Πολιτικὴ καὶ Φιλοσοφία - The Philosophy of Communication (Vol I)
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ρόδος - Λίνδος - Ἀφάντου
Ἔτος Ἔκδοσης:
2002
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 46-56
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
21ος αἰώνας
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22081 Δ