Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
38900
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Βερτουδάκης, Βασίλειος
Τίτλος:
Realistic trends in Alexandrian poetry and the question of autonomy in poetic art. A contribution to the examination of realistic aesthetics in the Hellenistic period
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
2000
Συνέδριο:
Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. II))
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Λέσβος
Ἔτος Ἔκδοσης:
2000
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 215-219
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
21ος αἰώνας
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22071 Κ