Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
38721
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Yonezawa, Shigeru
Συγγραφέας: Σωκράτης
Τίτλος:
Systematizing Socrates' principles of conduct in the context of polis
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
2003
Συνέδριο:
Proceedings of the Fourteenth International Conference on Greek Philosophy
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Πόλις, Κοσμόπολις καὶ Παγκοσμιοποίηση - Polis and Cosmopolis: Problems of a global era (Vol II)
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Σάμος
Ἔτος Ἔκδοσης:
2003
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 204-219
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
21ος αἰώνας
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22061 ΙΕ