Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
38596
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Gigon, Olof
Βιβλιογραφία: Ἀναξαγόρας
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Τίτλος:
Anaxagoras bei Platon und Aristoteles
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1989
Συνέδριο:
Proceedings of the First International Conference on Greek Philosophy
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Vol. I)
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Samos
Ἔτος Ἔκδοσης:
1989
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 142-164
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22055 ΙΓ