Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
348
Γλῶσσα:
Λατινικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Marthanus, Iacobo
Βιβλιογραφία: Γεμιστὸς-Πλήθων, Γεώργιος
Τίτλος:
Magina Zoroastri Oracula Plethonis Commentariis Enarrata
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Parisiis
Ἐκδόσεις:
Ioannem Lodoicum
Ἔτος Ἔκδοσης:
1539
Ἀριθμὸς Σελίδων:
32 σ.
Περίληψη-Σχόλια:

Ἡ σελιδαρίθμηση γίνεται μὲ τετράδια. Ὁ τρόπος αὐτὸς συνίσται στὴ χρησιμοποίηση γραμμάτων γιὰ τὴν ἀλφαβητικὴ ἀρίθμηση ἀνὰ ὀχτὼ σελίδες, ἐνῶ λαμβάνεται ὑπόψιν ὡς ἐλάχιστη μονάδα μέτρησης τὸ δισέλιδο (π.χ. aI, aII, aIII, aIV = ἕνα τετράδιο). Γιὰ τὴ σελιδαρίθμηση τῶν κειμένων τοῦ ἐπιμελητῆ τῆς ἔκδοσης, Iacobus Marthanus, χρησιμοποιεῖται τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο, ἐνὼ γιὰ τὸ κείμενο τοῦ Πλήθωνος, Μαγικὰ λόγια τῶν ἀπὸ Ζωροάστρου μάγων, τὸ ἑλληνικό.

Μετάφραση :
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Πλατωνισμὸς - Νεοελληνικὴ Ἑρμηνεία τοῦ Πλάτωνος [: Platonicism – Modern Greek Interpretation of Plato]
Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας [: Philosophy of Religion]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1400 - 1453
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΛΗΘ 03-14692