Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
3446
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ.
Βιβλιογραφία: Πίκκολος, Νικόλαος
Τίτλος:
Nicolas Piccolos et la philosophie néohellénique
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Balkan Studies
Τεῦχος:
25
Ἔτος:
1984
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 235-242
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Παιδείας [: History of Modern Greek Education]
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΙΚ 01-7642
Ψηφιακὴ Μορφὴ

Ἑνότητες: