Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
32379
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Blumenberg, Hans
Βιβλιογραφία: Galilei, Galileo
Τίτλος:
Galileo Galilei, “Sidereus Nuncius”. Nachricht von neuen Sternen
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Frankfurt am Main
Ἐκδόσεις:
Sammlung Insel
Ἔτος Ἔκδοσης:
1965
Ἀριθμὸς Σελίδων:
267 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Κοσμολογία [: Cosmology]
Νεώτερη Φιλοσοφία [: Modern Philosophy]
Ἀστρονομία [: Astronomy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
16ος αἰώνας 1550 - 1599
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΓΕΝ 21316