Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
32375
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Benil, Oscar
Συγγραφέας: Hammitzsch, Hosrst
Τίτλος:
Japanische Geisteswelt
Ὑπότιτλος:
Vom Mythus zur Gegenwart
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Baden Baden
Ἐκδόσεις:
Bertelsmann Lesering
Σειρά:
Geist des Morgenlandes
Ἔτος Ἔκδοσης:
1956
Ἀριθμὸς Σελίδων:
411 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἀνατολικὲς Φιλοσοφίες [: Oriental Philosophies]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΓΕΝ 21300