Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
32094
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν.
Τίτλος:
L' art de l' avant - garde en rapport avec des psychopathes et l' art enfantin
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique
Τόμος:
9-10
Ἔτος:
1970-1971
Ἔτος Ἔκδοσης:
1970-1971
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 49-76
Σημειώσεις:
Στὶς σσ. 156-157 παρατίθεται περίληψη τοῦ ἄρθρου στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα.
Εἰκόνες:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΕΡΙΟΔ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ