Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
31904
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Kunz, Christoph
Τίτλος:
Fertig ausgearbeitete Unterrichtsbausteine für das Fach Ethik
Ὑπότιτλος:
Eine Ideenbörse für alle Pflicht - und Wahlthemen in der Schule
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Kissing
Ἐκδόσεις:
Weka-Verlag
Ἔτος Ἔκδοσης:
χ. χ.
Ἀριθμὸς Σελίδων:
2600 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἠθικὴ [: Ethics]
Παιδαγωγικὴ [: Paedagogics]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999