Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
31396
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ράντιτς, Ράντιβογιε
Βιβλιογραφία: Djurić, I.
Βιβλιογραφία: Maksimović Lj.
Βιβλιογραφία: Cirković, S.
Βιβλιογραφία: Ferjanĉić B.
Βιβλιογραφία: Radoŝević N.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἑλληνισμὸς καὶ Βαλκάνια [: Hellenism and the Balkans]
Ἱστορία [: History]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999