Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
31359
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Λαμπάκης, Στυλιανὸς Κ.
Βιβλιογραφία: Gigante, Marcello
Βιβλιογραφία: Falkenhausen, Vera von
Βιβλιογραφία: Farioli Campanati, Raffaella
Βιβλιογραφία: Pace, Valentino
Βιβλιογραφία: Cavallo, Guglielmo
Βιβλιογραφία: Panvini Rosati, Franco
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βυζαντινὴ Φιλολογία [: Byzantine Philology]
Λόγιοι τοῦ Βυζαντίου καὶ Δύση [: Byzantine Scholars and the West]
Ἱστορία τῆς Τέχνης [: History of Art]
Ἱστορία [: History]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999