Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
30697
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἀγγελικούδης, Κάλλιστος
Μεταφραστής: Κούτσας, Συμεών
Τίτλος:
Quatre traités Hésychastes / Ὑπόμνημα περὶ πνευματικῆς μετοχῆς καὶ ὅπως πάντα θεομίμητα δῶρα δι'αὐτῆς ἡμῖν περιγίνεται ἐν Χριστῷ
Ὑπότιτλος:
Introduction, Texte Critique, Traduction et Notes
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Θεολογία
Τόμος:
67
Τεῦχος:
4
Ἔτος:
1966
Ἔτος Ἔκδοσης:
1966
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 696-754
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία [: Ecclesiastical Literature]
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΕΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 21849