Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
30579
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μοσχονᾶς, Ν. Γ.
Τίτλος:
I Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XVo secolo
Ὑπότιτλος:
Studio su documenti veneziani
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ὁ Ἐρανιστής
Τόμος:
5
Ἔτος:
1967
Ἔτος Ἔκδοσης:
1967
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 105-137
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1400 - 1453
15ος αἰώνας 1453 - 1499
20ος αἰώνας 1950 - 1999