Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
30457
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Νικολόπουλος, Γιάννης
Βιβλιογραφία: Ὑψηλάντης, Ἀλέξανδρος
Βιβλιογραφία: Ὑψηλάντης, Νικόλαος
Τίτλος:
Quelques renseignements sur l' activite Maçonnique des freres Ypsilanti
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ὁ Ἐρανιστής
Τόμος:
2
Ἔτος:
1964
Ἔτος Ἔκδοσης:
1964
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 33-39
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999