Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
30446
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Δημάκης, Ἰωάννης
Βιβλιογραφία: Eynard, J. G.
Βιβλιογραφία: Λουριώτης, Ἀνδρέας
Τίτλος:
Quelques lettres echangées entre J. G. Eynard et A. Louriotis en 1826 et au début de 1827
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ὁ Ἐρανιστής
Τόμος:
1
Ἔτος:
1963
Ἔτος Ἔκδοσης:
1963
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 173-190
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999