Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
303
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Knapp, Martin
Ἐπιμελητής: Rosenthal-Kamarinea, Isidora
Βιβλιογραφία: Βούλγαρις, Εὐγένιος
Βιβλιογραφία: Voltaire, François Marie Arouet
Τίτλος:
Evjenios Vulgaris im Einfluss der Aufklärung
Ὑπότιτλος:
Der Begriff der Toleranz bei Vulgaris und Voltaire
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Amsterdam
Ἐκδόσεις:
Adolf M. Hakkert
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984
Τίτλος τόμου:
Bochumer Studien Zur Neugriechischen und Byzantinischen Plilologie
Τόμος:
Τόμ. ΣΤ΄
Ἀριθμὸς Σελίδων:
149 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἐγκυκλοπαιδιστὲς [: Encyclopaedists]
Ἠθικὴ [: Ethics]
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας [: Philosophy of Religion]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΟΥΛΓ 04-7404