Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
29189
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ταμπάκη, Ἄννα
Βιβλιογραφία: Γαλανός, Δημήτριος
Βιβλιογραφία: Bürgi-Kyriazi, Maria
Τίτλος:
Bürgi-Kyriazi Maria, “Démétrius Galanos. Enigme de la Renaissance Orientale”, Paris, 1984, Librairie d' Amérique et d' Orient Adrien Maisonneuve, 160 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ἑλληνικά
Τόμος:
36
Ἔτος:
1985
Ἔτος Ἔκδοσης:
1985
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 203-207
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
19ος ΑΙ 01-17150