Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
2915
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἰωάννου, Φίλιππος
Ἐπιμελητής: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἀγγλικὴ Φιλοσοφία [: English Philosophy]
Ἑγελιανισμὸς [: Hegelianism]
Καντιανισμὸς - Νεοκαντιανισμὸς [: Kantianism – Neokantianism]
Μεταφυσικὴ [: Metaphysics]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
21ος αἰώνας