Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26992
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Γκιούλη, Βιργινία
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Βιβλιογραφία: Παναγιώτου, Σπύρος
Τίτλος:
Panagiotou S. (ed.), “Law and Method in Plato and Aristotle”, Academic Printing and Publishing, Edmonton, Alberta, Canada, 1987, 210 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ἑλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση
Τόμος:
5
Τεῦχος:
15
Ἔτος:
1988
Ἔτος Ἔκδοσης:
1988
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 341-343
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΛΛ ΣΥΓΓΡ ΓΚ 8084