Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26816
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἀργυράκη, Ρεγγίνα
Τίτλος:
A contemporary conception of the Sublime
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
9
Ἔτος:
1981
Ἔτος Ἔκδοσης:
1981
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 23-28
Σημειώσεις:
Παρατίθεται περίληψη τοῦ ἄρθρου στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.
Περίληψη-Σχόλια:

Μιά σύγχρονη ἀντίληψη γιὰ τὸ ὑψηλό

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ κατηγορία τοῦ ὑψηλοῦ φαίνεται νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ παίζει ἕνα σημαντικὸ ρόλο στὴ σύγχρονη αἰσθητικὴ. Σ' ἕνα κόσμο. ὅπου ἡ ἀξίες, καὶ κυρίως οἰ αἰσθητικὲς, μεταβάλλονται συνεχῶς, ἡ κατηγορία τοῦ ὑψηλοῦ μπορεῖ νὰ προσφέρει μιὰ σταθερὰ μὲ διαφοροποιημένες μὲν ἀναφορικότητες, ἀλλὰ μὲ ἀναλλοτρίωτη οὐσία. Ἡ σταθερὰ αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντελεχειακὴ φορὰ πρὸς τὸ πλέον-εἶναι τῆς ὁποίας τὸν ὑπαρξιακὸ δυναμισμὸ κατ'ἐξοχὴν ἐκφράζει τὸ ὑψηλὸ. Προκειμένου ἡ κατηγορία τοῦ ὑψηλοῦ νὰ ἀποκτήσει, ὅπως κάθε κατηγορία, αὐθεντικότητα καὶ αὐτονομία, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐνταχθεῖ στὰ πλαίσια ἑνὸς συστήματος, τοῦ αἰσθητικοῦ συστήματος στὴν προκειμένη περίπτωση. Τὸ σύστημα ποὺ παρουσιάζεται ἐδῶ εἶναι τὸ κατηγοριακὸ αἰσθητικὸ σύστημα τοῦ Ε. Μουτσόπουλου, ποὺ εἶναι ἀνοιχτὸ, φιλελεύθερο καὶ δυναμικὸ.

 

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΛΛ ΣΥΓΓΡ ΑΝ 19248