Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26438
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Virieux-Reymond, Antoinette
Βιβλιογραφία: Gide, André
Τίτλος:
Quelques réflexions à propos du “καλὸς κ' ἀγαθὸς” platonicien, et les rapports entre la morale et l' esthétique chez André Gide
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
5
Ἔτος:
1977
Ἔτος Ἔκδοσης:
1977
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 158-162
Περίληψη-Σχόλια:

καλὸς κ' ἀγαθὸς τοῦ Πλάτωνος καὶ ἡ ἠθικὴ καὶ ἡ αἰσθητικὴ τοῦ André Gide

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ μυθιστόρημα, ὁ Gide ἐπικαλεῖται τοῦς ἀρχαίους Ἕλληνες γιὰ νὰ νομιμοποιήσῃ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ἡ σύγκριση τῶν θέσεων τόσων τοῦ Πλάτωνος ὅσον καὶ τοῦ Gide δείχνει ὅτι, παρὰ τὶς ὑφιστάμενες ὁμοιότητες, οἱ ἀποκλίσεις τους εἶναι μεγάλες˙ ὁ Gide δίνει μεγαλύτερη ἔμφαση στὸν «ἀνθρωπισμό», ἐνῶ ὁ Πλάτων στὴν θεϊκότητα, ἀφοῦ ἡ μία ἀπὸ τὶς ψυχές μας εἶναι θεία.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Αἰσθητικὴ [: Aesthetics]
Ἠθικὴ [: Ethics]
Πλατωνισμὸς [: Platonicism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ V 01-19161