Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26398
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Stallmach, Josef
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Βιβλιογραφία: Heidegger, Martin
Βιβλιογραφία: Hartmann, Nikolai
Τίτλος:
Das aristotelische ὂν ᾗ/ὂν und die neuen Ansätze der Ontologie (Nikolai Hartmann, Martin Heidegger)
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Συνέδριο:
Πρακτικὰ Παγκοσμίου Συνεδρίου
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἀριστοτέλης
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Θεσσαλονίκη
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Τόμος:
Τόμος Γ΄
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 183-186
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ὀντολογία [: Ontology]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Ἀριστοτελισμὸς [: Aristotelianism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ S 01-17279