Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26373
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Reniers, Annie
Τίτλος:
L' art à l' époque post-métaphysique l' orizon philosophique
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
6
Ἔτος:
1978
Ἔτος Ἔκδοσης:
1978
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 113-117
Περίληψη-Σχόλια:

Ἡ «ποιητικὴ» ὡς εἰδοποιὸς ἐπιστήμη τῆς δημιουργίας

Η«ΠΟΙΗΤΙΚΗ» εἶναι ἡ κανονιστικὴ ἐπιστήμη τῶν κριτηρίων τῆς δημιουργίας, καθὼς καὶ τῶν δρόμων τοὺς ὁποίους πρέπει κανεὶς νὰ διανύει γιὰ νὰ θεμελιώσει ἕνα ἔργο. Περισσότερο εἰδοποιὸς καὶ ἀπὸ τὴν αἰσθητική, μελετᾶ ὅ,τι πηγάζει ἀπὸ τὴν τέχνη σὲ ὅλα τὰ πεδία τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος, καὶ τοποθετείται κοντὰ στὴ λογική, στὴν ἠθικὴ καὶ στὴν αἰσθητικὴ μέσα στὴ σύγχρονη φιλοσοφικὴ συνείδηση.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ R 01-19212