Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26315
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Passeron, René
Τίτλος:
Expression et création
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
10
Ἔτος:
1982
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 103-106
Περίληψη-Σχόλια:

Ἔκφραση καὶ δημιουργία

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ μετάβαση, μετάφραση καὶ φωτισμό. Δημιουργία σημαίνει χρησιμοποίηση ἑνὸς ὑλικοῦ γιὰ πρόσθεση ἑνὸς ἀντικειμένου νέου στὴν πραγματικότητα. Ὅταν ὁ Picasso ζωγραφίζει τὴν Guérnica ὑπερβαίνει τὴν συγκίνησή του γιὰ νὰ δημιουργήσει ἕνα ἔργο. Ἀπὸ τὴν ἀντίθεση αὐτὴ προκύπτει ὅτι τὸ ἐκφράζεσθαι εἶναι εὐχερέστερο τοῦ δημιουργεῖν, ὅτι ἡ παθολογία τῆς ἐκφράσεως εἶναι σοβαρώτερη ἀπὸ τὴν παθολογία τῆς δημιουργίας, ὅτι ἡ δημιουργία προσφέρει τὰ μέσα γιὰ τὴν ἔκφραση, καὶ ὅτι τὰ μέσα τῆς τέχνης, νοουμένης ὡς κατοπτρίσματος, εἶναι ἀπρόσφορα. Ἡ φιλοσοφία τῆς δημιουργίας εἶναι φιλοσοφία τῆς ζωῆς˙ ἡ φιλοσοφία τῆς ἐκφράσεως εἶναι φιλοσοφία τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας. Ποιό εἶναι ἄραγε τὸ σημεῖο συναντήσεώς των;

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Αἰσθητικὴ [: Aesthetics]
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ P 01-19719