Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26126
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Kushner, Thomasine
Τίτλος:
Poems and novels as similar auditory structures
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique
Τόμος:
23-24
Ἔτος:
1984-1985
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984-1985
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 59-70
Περίληψη-Σχόλια:

Ποιήματα καὶ μυθιστορήματα: Ὁμοιότητα τῶν ἀκουστικῶν δομῶν τους

ΤΟ ΑΡΘΡΟ αὐτὸ ἀποσκοπεῖ νὰ δείξει ὅτι τὰ ποιήματα καὶ τὰ μυθιστορήματα συνδέονται στενότερα πρὸς τὴ μουσικὴ ἀπ' ὅσο ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ὣς σήμερα. Ὁ κεντρικὸς σκοπὸς ἐδῶ θὰ εἶναι νὰ ταυτιστοῦν τὰ ἀντίστοιχα στοιχεῖα στὶς μορφὲς αὐτὲς τέχνης καὶ νὰ ἀπεικονισθεῖ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο λειτουργοῦν στὰ θέματα ποὺ ἀποτελοῦν τὶς βάσεις τῶν ἀκουστικῶν δομῶν τους.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ Κ 01-11919