Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26124
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Lucques, Claire
Βιβλιογραφία: Rilke, Reiner Maria
Τίτλος:
Y-a-t-il un salut de la terre par l' art? Question posée à l' éthique de Rilke
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
10
Ἔτος:
1982
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 62-67
Περίληψη-Σχόλια:

Ὑπάρχει σωτηρία τῆς γῆς διὰ τῆς τέχνης; Ἐρώτημα στὴν ἠθικὴ τοῦ Rilke

ΟΙ ΕΛΕΓΕΙΕΣ τῶν τελευταίων ἔργων τοῦ Rilke συνδέουν τὸν ἑορτασμὸ μὲ τὸ θρῆνο στὰ πλαίσια μιᾶς ὑψηλῆς στόχευσης: τὴ σωτηρία τῆς γῆς διὰ τῆς τέχνης. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν ὁ Ἄγγελος στὸν ὁποῖο ἀπευθύνονται οἱ Ἐλεγεῖες τοῦ Duino καὶ ὁ θεὸς στὸν ὁποῖο ἀφιερώνονται τὰ Σονέττα στὸν Ὀρφέα εἶναι τέτοιας φύσεως ὥστε νὰ καθιστοῦν τὴν ποίηση αὐτὴ τέχνη ἱερή. Αὐτὴ ἡ ἀξία μπορεῖ νὰ χαρακτηρίσει ἀναδρομικὰ ὅλη τὴν ὕπαρξη τοῦ Rilke ὁ ὁποῖος ὐπῆρξε, πραγματικά, «μιὰ ζωὴ ἐν ποιήσει»;

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ L 01-19681