Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26027
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Kug, L.
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Βιβλιογραφία: Aquinas, Thomas
Τίτλος:
Le “réel” d' après Platon, Aristote et Thomas d' Aquin
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
7
Ἔτος:
1979
Ἔτος Ἔκδοσης:
1979
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 101-104
Περίληψη-Σχόλια:

Τὸ «πραγματικὸ» στὸν Πλάτωνα, στὸν Ἀριστοτέλη καὶ στὸν Θωμᾶ τὸν Ἀκινάτη

ΓΙΑ ΤΟΝ Ἀριστοτέλη ὑπάρχει μόνον ἡ ἐλεύθερη ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν ἀνάπτυξή τους. Ὁ Θωμᾶς, ἐξ αἰτίας τῶν χριστιανικῶν του ἐμπνεύσεων, ἐμπλουτίζει τὴν ἀριστοτελικὴ θέση μὲ τὴ μεγάλης σημασίας θεωρία τῆς ἐνεργείας - βουλήσεως τοῦ ὄντος.

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Μεσαιωνική, Σχολαστικὴ Ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστοτέλους [: Medieval, Scholastic Interpretation of Aristotle]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Ἀριστοτελισμὸς [: Aristotelianism]
Πλατωνισμὸς [: Platonicism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ Κ 01-10976