Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
25894
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Jones, Henri
Τίτλος:
Valeur esthétique, illusion de l' être et valeur instaurée
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
5
Ἔτος:
1977
Ἔτος Ἔκδοσης:
1977
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 106-110
Περίληψη-Σχόλια:

Αἰσθητικὴ ἀξία, αὐταπάτη τοῦ εἶναι, καὶ ἀξία κατεστημένη

ΠΡΟ ΥΛΙΚΟΤΗΤΟΣ ποὺ εἶναι ὕλη ἀκαθόριστη τοποθετεῖται τὸ «συγκεκριμένον» ποὺ εἶναι ὕλη μορφοποιημένη. Μεταξὺ τῶν ἐπιπέδων αὐτῶν δρᾷ ὁ ἄνθρωπος, ὀργανωτὴς τοῦ συγκεκριμένου. Αὐτὴ ὅμως ἡ ἔννοια συνεπάγεται μία διπλῆ πραγματικότητα: τοῦ λειτουργοῦντος καὶ τοῦ ἀδρανοῦς σύμπαντος. Ἡ ἀδρανοῦσα ἀντικειμενικότης τῆς τέχνης, συνδέεται πρὸς τὴν ἀτομικὴ αἰσθητικὴ συγκίνηση, ποὺ καὶ ἡ ἴδια ἔχει προκύψει ἀπὸ τὴν αὐταπάτη τοῦ εἶναι. Οἱ χαρακτηριστικὲς αὐτὲς ἰδιότητες τοῦ ὑποκειμένου ὁδηγοῦν στὴ θεώρηση τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου ὡς «διπλοῦ».

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Αἰσθητικὴ [: Aesthetics]
Ὀντολογία [: Ontology]
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ J 01-19164