Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
25107
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Grivaud, Gilles
Τίτλος:
Sur quelques contradictions de l' administration vénitienne à Chypre (1473-1570)
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-]
Τόμος:
20
Ἔτος:
1990
Ἔτος Ἔκδοσης:
1990
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 185-205
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία [: History]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1453 - 1499
16ος αἰώνας 1500 - 1549
16ος αἰώνας 1550 - 1599
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΕΡΙΟΔ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ