Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
24621
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Benincasa, Luciana
Τίτλος:
Education, the State and the Individual
Ὑπότιτλος:
A Comparative Study Between Northern and Southern Italy (1859-1900)
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Stockholm
Ἐκδόσεις:
Stockholm University
Ἔτος Ἔκδοσης:
1994
Ἀριθμὸς Σελίδων:
162 σ.
Εἰκόνες:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Παιδαγωγικὴ [: Paedagogics]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΓΕΝ 21965
ISBN:
91-7153-256-0
ISSN:
0348-95-23