Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
23947
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Γεμιστὸς-Πλήθων, Γεώργιος
Ἐπιμελητής: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Κοσμολογία [: Cosmology]
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Πλατωνισμὸς - Νεοελληνικὴ Ἑρμηνεία τοῦ Πλάτωνος [: Platonicism – Modern Greek Interpretation of Plato]
Πλατωνισμὸς - Ἀριστοτελισμὸς [: Platonicism – Aristotelianism]
Φυσικὴ Φιλοσοφία [: Natural Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1400 - 1453
20ος αἰώνας 1950 - 1999