Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
23717
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Giormani, Virgilio
Βιβλιογραφία: Carburi, Marco
Τίτλος:
Un titolo comitale per un professore di chimica all' Univercità di Padοva, il Cefalano Marco Carburi
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1991
Συνέδριο:
Πρακτικὰ Ε' Διεθνοῦς Πανιονίου Συνεδρίου
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Διεθνὲς Πανιόνιο Συνέδριο
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ἀργοστόλι-Ληξούρι
Ἔτος Ἔκδοσης:
1991
Τίτλος τόμου:
Ἱστορία ὥς τὸ 1809
Τόμος:
Τόμος Α'
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 381-388
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6409 ΚΖ