Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
23188
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Plaschka, Richard Georg
Ἐπιμελητής: Mack, Karlheinz
Τίτλος:
Wegenetz Europäischen Geistes
Ὑπότιτλος:
Wissenschaftszenten und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südoeuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συλλογὴ Μελετῶν - Συλλογ. Τόμος - Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικὰ
Ἐκδόσεις:
Verlag für Geschichte und Politik
Ἔτος Ἔκδοσης:
1983
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη: