Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
22970
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Berger, Friederike
Ἐπιμελητής: Brockmann, Cristian
Ἐπιμελητής: De Gregorio, Giuseppe
Ἐπιμελητής: Ghisu, Maria Irene
Ἐπιμελητής: Κοτζαμπάση, Σοφία
Ἐπιμελητής: Noack, Beate
Τίτλος:
Symbolae Berolinenses
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Περιοδικὸ
Τόπος Ἔκδοσης:
Amsterdam
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη: