Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
22705
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Gramma, Sebastiana
Συγγραφέας: Iftimovic, Radu
Βιβλιογραφία: Helmont Van, J. B.
Βιβλιογραφία: Cantemir, Dimitrie
Τίτλος:
The echo of J. B. Van Helmont's Conception about ARCHEI in the Works of the Romanian Prince Dimitrie Cantemir (1673- 1723)
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1998
Συνέδριο:
Πρακτικὰ Συνεδρίου
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Ἡ Ἐπιστημονικὴ σκέψη στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, 18ος-19ος αἰ.
Ἔτος Ἔκδοσης:
1998
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 115-119
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἑλληνισμὸς καὶ Βαλκάνια [: Hellenism and the Balkans]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
17ος αἰώνας 1650 - 1699
18ος αἰώνας 1700 - 1749
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Β-Γ 12783