Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
22690
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ.
Συγγραφέας: Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ.
Συγγραφέας: Ἀποστολόπουλος, Δημήτριος Γ.
Συγγραφέας: Καραφύλλης, Γρηγόρης
Συγγραφέας: Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ.
Συγγραφέας: Μιχαηλάρης, Παναγιώτης Δ.
Συγγραφέας: Καρᾶς, Γιάννης
Συγγραφέας: Φραγκίσκος, Ἐμμανουὴλ Ν.
Συγγραφέας: Ταμπάκη, Ἄννα
Συγγραφέας: Πάτσιου, Βίκυ
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βιβλιογραφία (Συναγωγές) [: Bibliography (Collections)]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999