Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
22160
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Βλαχάκης, Γεώργιος Ν.
Συγγραφέας: Καρᾶς, Γιάννης
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Ἀλέξανδρος
Συγγραφέας: Ξενάκης, Χρίστος Θ.
Συγγραφέας: Λάμπρου, Μιχάλης
Συγγραφέας: Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Α.
Συγγραφέας: Νικολαΐδης, Εὐθύμιος
Συγγραφέας: Καστάνης, Νίκος
Συγγραφέας: Κρητικός, Θεόδωρος
Συγγραφέας: Ματσόπουλος, Νίκος
Συγγραφέας: Τερδήμου, Μαρία
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἰατρικὴ [: Medicine]
Μαθηματικὰ [: Mathematics]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Φιλοσοφία τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν [: Philosophy of Natural Sciences]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
17ος αἰώνας 1600 - 1649
17ος αἰώνας 1650 - 1699
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
21ος αἰώνας