Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
21970
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Σταματάκος, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Μπαλόγλου, Χρῆστος Π.
Βιβλιογραφία: Peukert, Helge
Τίτλος:
Baloglou Christos P. - Peukert Helge, “Zum antiken griechischen oikonomischen Denken 800 v.n.Z. - 31 v.n.Z”. Eine Kommentierte Bibliographie, Marburg Verlag, 1992, 121 S.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ἀθηνᾶ
Τόμος:
81
Ἔτος:
1990-1992
Ἔτος Ἔκδοσης:
1990-1992
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 508-509
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Οἰκονομίας [: Philosophy of Economy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΕΡΙΟΔ ΑΘΗΝΑ
Ψηφιακὴ Μορφὴ

Ἑνότητες: