Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
20688
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Νεχαμᾶς, Ἀλέξανδρος
Μεταφραστής: Καλλιγᾶς, Παῦλος
Βιβλιογραφία: Παρμενίδης
Τίτλος:
On Parmenides' three ways of Inquiry - Οἱ τρεῖς ὁδοὶ διζήσιος τοῦ Παρμενίδη
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Δευκαλίων
Τεῦχος:
33-34
Ἔτος:
1981
Ἔτος Ἔκδοσης:
1981
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 97-129
Μετάφραση :
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ὀντολογία [: Ontology]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΕΡΙΟΔ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ