Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
19721
Γλῶσσα:
Λατινικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψαλίδας, Ἀθανάσιος
Τίτλος:
Ἀληθὴς εὐδαιμονία ἤτοι βάσις πάσης θρησκείας
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἑν Βιέννῃ τῆς Αοὐστρίας
Ἐκδόσεις:
Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἰωσὴφ τοῦ Βαουμαϋστέρου
Ἔτος Ἔκδοσης:
1791
Τόμος:
Τόμος Α΄
Ἀριθμὸς Σελίδων:
410 σ.
Ἠπειρωτική Βιβλιογραφία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Ἠθικὴ [: Ethics]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799