Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
19684
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Μεταφραστής: Μαρμαροτούρης, Ἰωάννης
Τίτλος:
Il corrispondente triestino, ovvero lettere istruttive per la gioventu bramosa di applicarsi al commercio - Ὁ ἀνταποκριτὴς Τεργεστίου, ἤτοι γραφαὶ διδακτικαὶ τοῦ ἐμπορίου, δι' ἐκείνους τοὺς νέους οἵτινες ἐπιθυμοῦσι νὰ ἐνασχολῶνται εἰς αὐτό
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἐν Τεργεστίῳ
Ἐκδόσεις:
Ἐν τῇ […] Τυπογραφίᾳ τῶν ἐξ Ἀρμενίας Πατέρων
Ἔτος Ἔκδοσης:
1800
Ἀριθμὸς Σελίδων:
327 σ.
Μετάφραση :
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τῆς Οἰκονομίας [: Philosophy of Economy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
Ψηφιακὴ Μορφὴ

Ἑνότητες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25