Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
19584
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Βιβλιογραφία: Βούλγαρις, Εὐγένιος
Βιβλιογραφία: Μοισιόδαξ, Ἰώσηπος
Βιβλιογραφία: Θεοτόκης, Νικηφόρος
Βιβλιογραφία: Πάριος, Ἀθανάσιος
Βιβλιογραφία: Καταρτζῆς, Δημήτριος
Βιβλιογραφία: Κοραῆς, Ἀδαμάντιος
Βιβλιογραφία: Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος
Βιβλιογραφία: Δαμοδός, Βικέντιος
Βιβλιογραφία: Ψαλίδας, Ἀθανάσιος
Βιβλιογραφία: Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ
Βιβλιογραφία: Δούκας, Νεόφυτος
Βιβλιογραφία: Βενιαμίν, ὁ Λέσβιος
Βιβλιογραφία: Φιλιππίδης, Δημήτριος-Δανιήλ
Βιβλιογραφία: Ζερζούλης, Νικόλαος
Βιβλιογραφία: Μαυροκορδάτος, Νικόλαος
Βιβλιογραφία: Παμπλέκης, Χριστόδουλος Εὐστάθιος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999