Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
18637
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Κελεσίδου, Ἄννα
Συγγραφέας: Μπενάκης, Λίνος Γ.
Συγγραφέας: Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος
Συγγραφέας: Νιάρχος, Κωνσταντῖνος Γ.
Συγγραφέας: Κούτρας, Δημήτριος Ν.
Συγγραφέας: Κουτλούκα, Μαρία Ε.
Συγγραφέας: Τερέζης, Χρῆστος
Συγγραφέας: Μάνος, Ἀνδρέας
Συγγραφέας: Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, Κωνσταντίνα
Συγγραφέας: Gabaude, Jean-Marc
Συγγραφέας: Gobry, Ivan
Συγγραφέας: Halfwassen, Jens
Συγγραφέας: Σιάσος, Λάμπρος Χρ.
Συγγραφέας: Παπαμιχαλόπουλος, Ἀνδρέας
Συγγραφέας: Bazán, Garcia F.
Συγγραφέας: Lang, Andrew
Συγγραφέας: Perczel, I.
Συγγραφέας: Charles-Saget, A.
Συγγραφέας: Andia de, Ysabel
Συγγραφέας: Witt, R.
Συγγραφέας: Jeaneau, E.
Συγγραφέας: Pöltner, G.
Συγγραφέας: Ἀλεξανδράκης, Α.
Βιβλιογραφία: Διονύσιος, ὁ Ἀρεοπαγίτης
Τίτλος:
Philosophie Dionysienne
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συλλογὴ Μελετῶν - Συλλογ. Τόμος - Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικὰ
Τόπος Ἔκδοσης:
χ. τ.
Ἔτος Ἔκδοσης:
1995
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βυζαντινὴ Φιλοσοφία [: Byzantine Philosophy]
Ἠθικὴ [: Ethics]
Μεταφυσικὴ [: Metaphysics]
Ὀντολογία [: Ontology]
Νεοπλατωνισμὸς [: Neoplatonicism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Περιεχόμενα:
Moutsopoulos E., "La fonction catalytique de l' ἐξαίφνης chez Denys", σ. 9 Bénakis L., "L' état actuel des recherches dionysiennes", σ. 17 Papamichalopoulos A., "The transcendence of the Pythagorean arithmetical ontology in the Aeropagitic Writings", σ. 26 Kélessidou A., "Du parfait et de l' Un. Connexions entre les pensées plotinienne et dionysienne", σ. 31 Bazán Garcia F., "Le Dieu transcendant dans le néoplatonisme et chez Denys", σ. 36 Siassos L., "Le champ ontologique de l' apparition", σ. 43 Halfwassen J., "Sur la limitation du principe de contradiction chez Denys", σ. 46 Lang A., "Transcendance et inconnaissance chez Plotin et Denys", σ. 51 Manos A., "The Neoplatonic Interpretation as to the Teaching of Divine Love in Dionysius", σ. 55 Térézis Chr., "La vie, catégorie ontologique chez Proclus et Denys", σ. 60 Gobry I., "La ténèbre chez Denys: sources du chapître I de la Théologie mystique", σ. 64 Palamiotou C., "Lumière er ténèbre chez Denys", σ. 68 Perczel I., "Denys et les hénades de Proclus", σ. 71 Charles-Saget A., "De la structure du don chez Proclus et Denys", σ. 77 Lang D., "Le discours de la théologie face à l' indicible chez Denys", σ. 81 Andia de Y., "La divinisation de l' homme selon Denys", σ. 86 Koutlouka M., "La problématique de Denys sur Dieu: théologie ou philosophie?", σ. 92 Marcondes Cesar C., "La pensée comme rédemption", σ. 95 Koutras D. N., "Le beau chez Denys", σ. 99 Niarchos C. G., "Good, Beauty and Eros in Dionysius' Doctrine of Divine Causality", σ. 106 Witt R., "La fonction de la musique chez les contemporains du Denys authentique", σ. 109 Jeaneau E., "Néant divin et théophanie. Erigène disciple de Denys", σ. 121 Pöltner G., "The Importance of Dionysius for St. Thomas Aquinas' comprehension of being", σ. 128 Gabaude J. -M., "La théologie apophatique de Denys et la théodicée de Leibniz DISCUSSIONS: Moutsopoulos E., "Recherches épistémologiques platoniciennes", σ. 143 Alexandrakis A., "The classical conception of beauty in byzantine art", σ. 157 Térézis Chr., "Formes métaphysiques et êtres empiriques selon Proclus", σ. 162